Stichting De Heen 400 jaar

De Stichting De Heen 400 jaar is per februari 2015 opgeheven.

De stichting was opgericht voor het organiseren en stimuleren van festiviteiten en andere activiteiten die verband hielden met het vier honderd jarig bestaan van De Heen in 2014.

De doelstelling van de Stichting was gelden te werven voor het vieren, in 2014, van 400 jaar De Heen en de Polder. Daarbij wilden we archiefmateriaal zoeken, beheren ook na 2014 hiervan en het verwezenlijken van blijvende culturele en geschiedkundige herinneringen. Een museum en het aanbrengen van in het straatbeeld en de polder van geschiedkundige of cultuur historische objecten waarin het leven en werken van 400 jaar De Heen en de Polder zou kunnen worden weergegeven, was een streven van de Stichting De Heen 400 jaar.

De Stichting heeft hiervoor met de eigenaren van camping, chaletpark en reataurant de Uitwijk een plan opgesteld voor restauratie van een 17e eeuw bakhuis en 18e eeuw wagenhuis. In deze twee inmiddels gerestaureerde monumentale panden wordt op dit moment gewerkt aan het onderbrengen van diverse historische zaken m.b.t. de polder en De Heen.

Het totale restauratieplan is mede mogelijk gemaakt door de stichting BOVO en de provinvie Noord-Brabant met het project “ruimtelijke kwaliteit” Mijn Mooi Brabant.

Het bestuur van de Stichting De Heen 400 jaar bestond uit:

Linda Baaten-Smit, Lauran Brooijmans, Rien Dam, Peter van Gurp, Frans Nootenboom, Martin en Riena Valkhoff.

Het Bakhuys bevindt zich op het terrein van

Camping & Chaletparc De Uitwijk

Adresgegevens

Dorpsweg 136
4655 AH De Heen

Contactgegevens

Tel: 0167-560000
info@de-uitwijk.nl