Mijn Mooi Brabant

Mijn Mooi Brabant steunt bestaande projecten die vóór 2015 de ruimtelijke kwaliteit in Brabant verbeteren. De provincie draagt aan zo’n project bij door een bescheiden financiële investering, de inzet van expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en brengt partijen bij elkaar.

De provincie Noord-Brabant zet zich in voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Om Brabant van steeds meer mooie, aantrekkelijke, interessante en inspirerende locaties en gebieden te voorzien. Zodat mensen en bedrijven in Brabant graag wonen en verblijven of zich willen gaan vestigen. Met Mijn Mooi Brabant (MMB) levert de provincie samen met ondernemers, partners en onderwijs hier een bijdrage aan.

15 initiatieven

De inzet van Mijn Mooi Brabant is gericht op het realiseren van 15 initiatieven vóór 2015, met tastbare en beleefbare resultaten waardoor we de ruimtelijke kwaliteit van Brabant verbeteren. Momenteel heeft Mijn Mooi Brabant al tien concrete initiatieven. In de komende maanden zullen er nog vijf volgen. Partners en onderwijs zijn nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de initiatieven.

Campagne

Daarnaast ligt de focus van Mijn Mooi Brabant in 2013 en 2014 op het voeren van een campagne over de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. Door middel van debatten, lezingen en workshops wil MMB de maatschappelijke en politieke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in Brabant vergroten. Daarbij gaan we inzetten op het ontwikkelen en versterken van kennis over ruimtelijke kwaliteit in ateliers, masterclasses en excursies.

De initiatiefnemers en vrijwilligersgroep van het restauratieproject, en gezien de reacties ook de bewoners van De Heen, zijn er trots op dat de provincie met het project Mijn Mooi Brabant ons heeft bijgestaan in alle facetten van dit project.

Het Bakhuys bevindt zich op het terrein van

Camping & Chaletparc De Uitwijk

Adresgegevens

Dorpsweg 136
4655 AH De Heen

Contactgegevens

Tel: 0167-560000
info@de-uitwijk.nl