Opening Bakhuys

21-nov-2014 | nieuws uit het verleden

Opening Bakhuys

Op 21 november 2014 is de officiële opening geweest van Bakhuys De Heen.
Voor deze gelegenheid waren alle personen die bij het project betrokken waren, uitgenodigd.

In het welkomstwoord door Frans van Nieuwenhuyzen werd een korte samenvatting van het project weergegeven.
Frans bedankte namens de initiatiefnemers alle betrokken personen van het project. De personen die de organisatie van dit project mede mogelijk gemaakt hebben werden bij naam bedankt voor hun bijdrage die kort toegelicht werd.

Peter Princen van stichting BOVO

Peter is vanaf het ontstaan van het idee bij het project betrokken.
Peter heeft ons in contact gebracht met Martin Bakker van de projectgroep Mijn Mooi Brabant waar een subsidieregeling voor projecten die ruimtelijke kwaliteit als thema hadden werd ontwikkeld.
Hij heeft de diverse onderlinge contacten voor ons geregeld met de partners en onderwijsinstellingen die bij de subsidieverstrekker van de provincie Noord Brabant betrokken waren.

Martin Bakker projectleider van Mijn Mooi Brabant

Martin heeft de richtlijnen van de subsidieregeling met zijn team ontworpen. De ondersteuning van de projectgroep Mijn Mooi Brabant is met de diverse aangesloten partners voor ons een doorslaggevende factor geweest.

Yves de Boer gedeputeerde van de provincie Noord Brabant

De grondlegger van de projectgroep Mijn Mooi Brabant heeft zijn portefeuille Ruimtelijke kwaliteit praktisch ingericht.
Projecten die aan ruimtelijke kwaliteit in de provincie moeten bijdragen werden door zijn inzicht niet meer van uit de provincie opgelegd.
Projecten moesten vanuit de bevolking komen en gedragen worden door de lokale bevolking waarbij de provincie een eventuele subsidie zou verstrekken.

Wenzel Mertens en Hilbrand De Vuyst,

Ondanks de kennis en vakmanschap van de initiatiefnemers en onze lokale aannemer Jack Smout hebben we als projectteam besloten de restauratie van de houtbakoven authentiek te laten herbouwen door externe specialisten. Voor dit werk hebben we via het Museum voor Oudere Technieken, Wenzel Mertens en Hilbrand De Vuyst benaderd.
Het vakmanschap van deze personen is van ongekende waarde voor ons geweest.

Na alle sponsors, partners, instellingen en vrijwilligers bedankt te hebben werd een minuut stilte gevraagd voor de afgelopen week overleden vrijwilliger van het eerste uur Joop Merle.

Hierna werd een videoboodschap vertoond van Yves de Boer waarin hij het project prees voor het mooie initiatief.
Hij feliciteerde het project, als eerste verkozen tijdens de subsidieverstrekking, met het feit dat wij binnen de afgesproken periode als eerste project de opening konden doen.

Vervolgens heeft Martin Bakker, de projectleider van Mijn Mooi Brabant, het woord genomen. Martin gaf een korte toelichting de initiatieven en achtergronden van Mijn Mooi Brabant.

De volgende spreker was Cor van Geel, wethouder van de Gemeente Steenbergen. Cor verwoorde de belangrijke betekenis van De Heen voor de Gemeente Steenbergen in de toeristische sector. Hij bedankte de initiatiefnemers en alle betrokken personen voor dit mooie project. Ondanks dat De Heen afgelopen jaar diverse, voor de inwoners, ondersteunende instellingen verloor heeft dit project bewezen dat de bewoners toekomst gericht blijven.

Vervolgens werd door de jongste telgen van de familie van Nieuwenhuyzen, Sophie-Annelies, Maja en Floor, een symbolische sleutel van het Bakhuys aan Martin Bakker overhandigd. Deze broodsleutel was net als 4 volle ovens met brood net gebakken door onze vrijwilligers Chris Kraan en Simon Struyk.

Zoals het nu eenmaal in Brabant hoort werd alles nog eens onderling besproken met een hapje en een drankje.
Na de receptie werd aan iedere betrokken persoon een vers gebakken brood meegegeven.