Artikel Mijn Mooi Brabant

28-jun-2013 | nieuws uit het verleden

Gepubliceerd Gemeente Steenbergen, 28 juni 2013.

Recreatiebedrijf De Uitwijk en stichting De Heen restaureren het bakhuis De Heen ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van het gelijknamige buurtschap, binnen de gemeente Steenbergen.

De provincie vindt deze restauratie een voorbeeldproject voor ruimtelijke kwaliteit en steunt het project daarom. Dit heeft de provincie vandaag bekendgemaakt bij de conferentie Mijn Mooi Brabant.

Wethouder Cor van Geel en de Stichting 400 jaar De Heen waren aanwezig. Mijn Mooi Brabant geeft steun aan bestaande projecten die op korte termijn, voor 2015, de ruimtelijke kwaliteit in Brabant verbeteren. De provincie draagt aan zo’n project bij door een bescheiden financiële investering, de inzet van expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en brengt partijen bij elkaar om van elkaar te leren. De verwachting is dat bakhuis de Heen een bijzondere plaats zal innemen in de gemeenschap. Niet alleen bevindt het zich op een markante locatie op het erf van een pannenkoekenboerderij, maar de ondernemer betrekt de gemeenschap nauw bij de restauratie. Het bakhuis is ruim 350jaar oud en huisde een bakkerij. Met hulp van materialen uit de directe omgeving, lokale vrijwilligers en lokale fondsenwerving, zal dit bakhuis kunnen uitgroeien tot een lokaal icoon met historische, recreatieve, sociale en esthetische waarde.

Jonge studenten kunnen leren van dit project en ook substantieel eraan bijdragen. Daarom werk thet middelbaar en hoger beroepsonderwijs mee aan dit project. Studenten van NHTV en AvansHogeschool doen onder andere historisch onderzoek. Verder helpen zij bij de projectvoorbereiding en de ontwikkeling van het concept voor de restauratie. Studenten van ROC West-Brabant, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen geven ondersteuning bij de uitvoering,waaronder de bouw zelf.

Om het gevarieerde, historierijke mozaïek van stad en land in Brabant te waarborgen, investeert de provincie in ruimtelijke kwaliteit. Bij de ontwikkeling van landschappen en steden streeft de provincie naar evenwicht in functionaliteit, aantrekkelijkheid én duurzaamheid. Of het nu een gebied, een erfgoedcomplex of een bakhuis betreft, het gaat om de samenhang in het gebied of op de locatie.

De provincie heeft het overzicht op wat er op lokale en regionale schaal gebeurt en brengt hier partijen samen, die vanuit verschillende doelen en belangen werken. Door ze te inspireren met kennis en voorbeelden en ze zodanig aan elkaar te verbinden dat ze elkaar versterken, worden de kwaliteit en eigenheid van het gebied als geheel vergroot.

Tien projecten binnen Mijn Mooi Brabant. De provincie en partners hebben naast het bakhuis de Heen negen andere projecten bekend gemaakt die binnen Mijn Mooi Brabant inhoudelijke en financiële steun krijgen. In de komende maanden zal deze lijst aan project uitgebreid worden tot vijftien. De nu al bekende projecten naast het bakhuis de Heen zijn:

  • collectieve leer- en buurttuin in Roosendaal
  • het Biesbosch Museum in Werkendam
  • Snelweg badhuis aan A16 ten Zuiden van Breda
  • landschap De Gender in Eersel
  • een bedrijfsvaartuig in Helmond
  • een pier tussen water en land in ’s-Hertogenbosch
  • GroeneWoudgas in Sint Oedenrode
  • Groen en Zorg in Tilburg en omstreken en
  • het Liniepad bij Woudrichem